Επιστολή προς τους Υπεύθυνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Η Εκπαιδευτική Κοινότητα να αποκτήσει το δικό της δίκτυο

Επιστολή προς τους Υπεύθυνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Η Εκπαιδευτική Κοινότητα να αποκτήσει το δικό της δίκτυο

Αγαπητέ κύριε

Η επιστολή αυτή είναι απάντηση στην δική σου με την οποία μας έστειλες τα στοιχεία που ζητήσαμε και αφορούν το έργο ""Ασκοί του Αιόλου"". Η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία του ΙΤΥ των υπεύθυνων Πληροφορικής και των Σχολείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για τον σκοπό αυτό καθιερώσαμε την επικοινωνία με e-mail και την τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον σου έχει αποσταλεί από τον Τομέα Δικτυακής Τεχνολογίας του ΙΤΥ φάκελος με ενημερωτικό υλικό. Στα πλαίσια της ενημέρωσης σας για το έργο. την καλύτερη καταγραφή των αναγκών σας και την επικοινωνία μας στα πλαίσια της διάδοσης της πληροφορικής και την ανάπτυξη ενός Ελληνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου είμαστε διατεθημένοι να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις (ημερίδες) με συμμετοχή ΠλΗΝΕΤ. καθηγητών και των υπευθύνων του ΟΤΕ σε κάθε Νομό. Στην κατεύθυνση αυτή ζητάμε τις προτάσεις σας για συγκεκριμενοποίηση των εκδηλώσεων αυτών. Θεωρούμε ότι μπορούμε να αρχίσουμε από τον μήνα αυτό (Νοέμβριο 1999).

Σε Ευχαριστούμε για την συνεργασία σου

Για τον Τομέα Δικτυακής Τεχνολογίας

Δρ. Χρήστος Μπούρας

Επίκουρος Καθηγητής μήματος Μηχ. Ηλ. Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου «Ασκοί του Αιόλου»