Ανοίγοντας δρόμους στην Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία: Νέες τάσεις γραφής. νέοι τρόποι προσέγγισης

Ο Δήμος Ακράτας και ο Κύκλος Παιδικού Βιβλίου / Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα (IBBY).συνδιοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: Ανοίγοντας δρόμους στην Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία: Νέες τάσεις γραφής. νέοι τρόποι προσέγγισης

Ο Δήμος Ακράτας και ο Κύκλος Παιδικού Βιβλίου / Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα (IBBY).συνδιοργανώνουν σεμινάριο με θέμα:
Ανοίγοντας δρόμους στην Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία: Νέες τάσεις γραφής. νέοι τρόποι προσέγγισης

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο