18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

1 Φάση : μέχρι 28 Ιανουαρίου 2006. Μπείτε στο www.pdp.gr και λύστε την άσκηση.

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ)

Υπό την αιγίδα: του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

με τη συνεργασία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων:

·    Πληροφορικής. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

·    Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

·    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

·    Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ)

·    Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ)

·    Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑΠ

Διεξαγωγή

Ο 18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής θα διεξαχθεί ενιαία για τους:

* Μαθητές Ενιαίου Λυκείου / ΤΕΕ και τους

* Μαθητές Γυμνασίου

με θέματα κατάλληλου επιπέδου.

Οι φάσεις της διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι τουλάχιστον δυο προκαταρκτικές. που γίνονται μέσω Διαδικτύου. ενώ η τελική απευθύνεται μόνο σε μαθητές Ενιαίου Λυκείου / TEE και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια.

Στόχοι

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών. Επιπλέον του παραπάνω γενικού στόχου. ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην:

* Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

* Παροχή  δυνατότητας στους μαθητές. που έλκονται από την Πληροφορική. να εκτιμήσουν τις δυνατότητες τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και να διακριθούν.

* Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής. στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισμό Πληροφορικής.

* Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών. δίνοντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνωριμίες με νέους άλλων χωρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.

* Προώθηση. των Νέων Τεχνολογιών μεταξύ των νέων. ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας του αύριο.

Όροι συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στον ΠΔΠ 2005-06 Λυκείου / ΤΕΕ και Γυμνασίου πρέπει να είναι μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ημερομηνία γέννησης μετά την 30/06/1987. Οι μαθητές πρέπει να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην πατρίδα μας ή φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο της αλλοδαπής ή Ελληνικό πρόγραμμα σε σχολείο τρίτης χώρας. Μαθητές χωρίς Ελληνική Υπηκοότητα ή Ιθαγένεια δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους διεθνείς διαγωνισμούς. λαμβάνουν όμως κανονικά όλες τις διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο και στο δικτυακό τόπο www.pdp.gr