1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α´/θμιας & Β´/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Μαΐου 2006 στα Ιωάννινα. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο δικτυακό τόπο http://epirus.sch.gr/educonf-1

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α´/θμιας & Β´/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Μαΐου
2006 στα Ιωάννινα. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο δικτυακό τόπο http://epirus.sch.gr/educonf-1