Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕ- ΥπΕΠΘ) προχωρά στην υλοποίηση έργου που αφορά στην εξειδικευμένη επιμόρφωση 3.200 καθηγητών Πληροφορικής. με αντικείμενα την επικαιροποίηση κι ανανέωση των γνώσεών τους σε τεχνολογίες αιχμής καθώς και την εκπαίδευσή τους για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική της Πληροφορικής.

Το έργο υλοποιείται (μετά από Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό - Αρ.Διακ. 27/2006). από Ανάδοχο - Ένωση οκτώ (8) συνεργαζόμενων φορέων. αποτελούμενη από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). το Παν/μιο Μακεδονίας. το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). το Παν/μιο Ιωαννίνων. το Παν/μιο Κρήτης. το Παν/μιο Αιγαίου και το Παν/μιο Πατρών.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο απευθύνεται στην Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως στους καθηγητές πληροφορικής των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. αποσκοπώντας στην γενική ενημέρωσή τους για το έργο. και ειδικότερα για το χαρακτήρα. τους στόχους. και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών του δράσεων.