Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
To Kέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου μαθημάτων του προγράμματος τηλεκπαίδευσης με τίτλο «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας» (http://elearning.greek-language.gr) που άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά την 1η Αυγούστου 2007. Ο κύκλος μαθημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Πιστοποίηση επάρκειας ελληνομάθειας για ομογενείς ή αλλογενείς». το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Υπ.Ε.Π.Θ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ) και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το Κέντρο αποφάσισε την επανάληψη των μαθημάτων προκειμένου να ικανοποιηθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί προηγούμενη αίτηση (για πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στη διεύθυνση newlevels@komvos.edu.gr). 
 
Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 1η Ιουνίου 2008 και θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2009. Επισημαίνεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τιμηθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2007» ως καινοτόμο γλωσσικό πρόγραμμα. Σκοπός των μαθημάτων του προγράμματος. που καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό πεδίο. είναι να καλυφθούν οι ανάγκες επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική εκτός Ελλάδας. όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και απαιτούν διδάσκοντες με επίγνωση της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.