Παγκόσμιες εξετάσεις ελληνομάθειας

Παγκόσμιες εξετάσεις ελληνομάθειας
Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει τη διεξαγωγή των παγκόσμιων εξετάσεων ελληνομάθειας στις 14 Μαΐου 2008 για τα επίπεδα Α και Β. και στις 15 Μαΐου 2008 για τα επίπεδα Γ και Δ. Στις εξετάσεις συμμετέχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός υποψηφίων που προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου και μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις οδηγεί στην απόκτηση κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας. Παράλληλα με τις παγκόσμιες εξετάσεις. το Σάββατο 16 Μαΐου 2008 διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο οι ειδικές εξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση». Με τη διενέργεια των εξετάσεων και τη λήψη θετικών μέτρων για την ενίσχυση συμμετοχής υποψηφίων το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. που έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής δοκιμασίας. ικανοποιεί τα πάγια αιτήματα των απανταχού ελληνομαθών για πιστοποίηση της γλωσσικής τους επάρκειας.