4ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς απο την Ελλάδα και το Εξωτερικό διοργανώνουν το 4ο Συνέδριο με θέμα: Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2003.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές συνθήκες. όπως διαμορφώνεται στο πολύγλωσσο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης. σε συνάρτηση και με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εξελισσόμενης ήδη Κοινωνίας της Πληροφορίας

.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρώτη ανακοίνωση και πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής απο τον ακόλουθοσύνδεσμο.