ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης διοργανώνειτην Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2002 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης διοργανώνει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2002 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε ʼτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Παράλληλες δραστηριότητες : Έκθεση - Προβολές ταινίας - Κουκλοθέατρο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθοσύνδεσμο.