Δράση Erasmus+, «Maths is around us»

To σχολικό έτος υλοποιήθηκε το έργο Erasmus+, με τίτλο “Maths is around us”, μεταξύ τριών συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολικών μονάδων (3o ΓΕΛ Ρεθύμνου-IES Izpisua Pelmonte in Hellin-Spain, Gregory Antipa in Brasov-Romania). Βασική προτεραιότητα της συγκεκριμένης δράσης Erasmus+, ήταν οι μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες διεπιστημονικές, μέσα από τις οποίες θα αντιληφθούν τη δυνατή σχέση που υπάρχει μεταξύ διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Μαθηματικά, ιστορία, τέχνες, και νέες τεχνολογίες συνδυάστηκαν όχι μόνο για να εμπλουτιστούν οι διεπιστημονικές γνώσεις των μαθητών, αλλά για να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της πολιτισμικής συνείδησης απέναντι στην εθνική και στην ευρωπαϊκή γενικότερα πολιτισμική κληρονομιά. Βασική προτεραιότητα επίσης του συγκεκριμένου έργου ήταν οι μαθητές μέσα από την διακρατική συνεργασία για την επίτευξη των γνωστικών στόχων άμεσα συνυφασμένων με μαθηματικές έννοιες, να αναγνωρίσουν τις συνήθειες και τις αξίες των άλλων κρατών, αναπτύσσοντας τον σεβασμό στην πολιτισμική πολυμορφία.

Η δράση “Maths is around us” δομήθηκε σε τρεις βασικές ενότητες, Μαθηματικά και τέχνη, Μαθηματικά και Κρυπτογραφία, Στατιστική και Μαθηματικές διαδρομές. Χρησιμοποιήθηκε για την διακρατική συνεργασία η ψηφιακή πλατφόρμα του Twinspace, η οποία υποστηρίζει τα eTwinning έργα. Η δράση είχε διάρκεια ενός έτους και συμμετείχαν στη κινητικότητα 30 μαθητές ηλικίας 15-16 ετών, από τα τρία συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι δραστηριότητες της δράσης στο ελληνικό σχολείο υλοποιήθηκαν σύγχρονα στο δίωρο μάθημα των ερευνητικών δημιουργικών δραστηριοτήτων της  Α’ Λυκείου και ασύγχρονα κάνοντας χρήση του συνεργατικού ψηφιακού περιβάλλοντος Twinspace. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων άρχιζε πριν την κινητικότητα, με εικονική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και ολοκληρώνονταν κατά την συνάντηση με φυσική παρουσία.

Η στοχοθεσία, η περιγραφή των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα του έργου καταγράφηκαν στo ψηφιακό περιοδικό  https://madmagz.com/magazine/1731892 καθώς και στο ανοικτό εκπαιδευτικό περιοδικό i-teacher http://i-teacher.gr/files/22o_teyxos_i_teacher_5_2020.pdf  στις σελ 428-436. Οι δραστηριότητες των τριών ενοτήτων  βρίσκεται στο περιβάλλον του Twinspace https://twinspace.etwinning.net/92568/pages/page/672366. Τα αποτελέσματα του έργου θα συμπεριληφθούν επίσης στην κάρτα του έργου Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA229-063829.