Ενσυναίσθηση-Σχολική Εφημερίδα Κατά της Σχολικής Βίας

Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών που από πέρυσι δημιουργήσαμε ιστοσελίδα στο ιστολόγιο του σχολείου μας με τον τίτλο: "ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ".  Η ομάδα μας πραγματοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων, δράσεων και projects με πρωταγωνιστές τους μαθητές μας. Στόχος  όλων αυτών των δράσεων είναι να καλλιεργήσει το κλίμα της ενσυναίσθησης και του σεβασμού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δώσει την ευκαιρία στη σχολική κοινότητα να αναγνωρίσει τα κυριότερα και ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά που τη διαπνέουν, να οικοδομήσει θετικές συμπεριφορές και να προοδεύσει ψυχοσυναισθηματικά, ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που ως ενήλικας θα κληθεί να αντιμετωπίσει. βλ.http://2dim-pefkis.att.sch.gr/autosch/wordpress/?page_id=4130

Μία από τις δράσεις μας είναι και η δημιουργία ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ" ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ. Ακολουθεί το 1ο τεύχος