Πως μπορώ να αλλάξω τα δικαιώματα πρόσβασης ενός αρχείου με ftp;

Κάθε πρόγραμμα-πελάτης ftp έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τα δικαιώματα των αρχείων του δικτυακού σας τόπου. Αν χρησιμοποιήσουμε τον Internet Explorer (βάζοντας σαν URL το ftp://<όνομα εικονικού διακομιστή>) τότε με δεξί κλικ και επιλέγοντας ιδιότητες, μπορούμε να δούμε και να αλλάξουμε τα δικαιώματα πρόσβασης του αρχείου.).  Τονίζουμε ότι έτσι τα αρχεία αυτά γίνονται ευάλωτα σε δικτυακές επιθέσεις.