Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού