Προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου

Internet Safety

Mε οδηγίες και προτάσεις προς γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, καθώς παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του υποκρύπτει και ορισμένους κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά.