Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  προτίθεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να εφαρμόσει  επαυξημένο επίπεδο ασφαλείας (TLS 1.2) στις υπηρεσίες καιΠερισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άμεση αναβάθμιση των ευρυζωνικών συνδέσεων των σχολείων της χώρας Ταχύτερες συνδέσεις για 1,37 εκατ.Περισσότερα

Λόγω του αυξημένου αριθμού καταγγελιών που λαμβάνει η Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας ΠΣΔ (GSN-CERT) για φαινόμενα κατάχρησης ή παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων,Περισσότερα

To νέο περιβάλλον της υπηρεσίας Συνεργατικών Σχολικών Εγγράφων (γραφίς) του ΠΣΔ λειτουργεί στη διεύθυνση https://grafis.sch.gr. Η σύνδεση γίνεται με τον λογαριασμόΠερισσότερα

To νέο περιβάλλον φιλοξενίας ιστοτόπων του ΠΣΔ λειτουργεί στη διεύθυνση https://webhost.sch.gr/. Η σύνδεση γίνεται με τον λογαριασμό που διαθέτετε στοΠερισσότερα

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠερισσότερα

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με την Φ253.2/46377/Α5/26-3-2019  και Φ.153/47682/Α5/28-3-2019 και στα πλαίσια της ασφαλούς διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων τουΠερισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά βίντεο – μικρής διάρκειας -για την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινότητων και Ιστολογίων (https://blogs.sch.gr).  Η υπηρεσία δίνει σε όλαΠερισσότερα