ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

sch cti logo

 

 

 

6/4/2022  - Νεότερες επικαιροποιημένες οδηγίες 
https://www.sch.gr/syzeuxisII6_4_22

 

26 Φεβρουαρίου 2022

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με την εγκύκλιο 114173/ΓΔ4 - 10/11/2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) που προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, προχωρά στην αξιοποίηση των δικτυακών προσβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με ταυτόχρονη αναβάθμιση των κυκλωμάτων σε υψηλότερες ταχύτητες, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και ανάλογα με το μέγεθος κάθε μονάδας. Παράλληλα, μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ενοποιηθούν οι τηλεφωνικές συνδέσεις των μονάδων σε τηλεφωνικές υπηρεσίες VoIP που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα.

Οι Ανάδοχοι του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχουν ήδη ξεκινήσει (ή σε κάποιες περιοχές θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα) να επικοινωνούν με τις μονάδες και να τις επισκέπτονται με πρώτο στόχο την εγκατάσταση του ικριώματος (rack) στο οποίο θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός. Σε σχέση με τις πρώτες αυτές ενέργειες θέλουμε να επικοινωνήσουμε τις εξής οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΑ 1

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο που απευθύνει ο Ανάδοχος οφείλετε να απαντήσετε μόνο στα σημεία που αφορούν την τηλεφωνία, την εσωτερική καλωδίωση, τον αριθμό και την ταχύτητα των κύριων και εφεδρικών συνδέσεων και την ύπαρξη ή όχι δικτύου WiFi. Οι υπόλοιπες εξειδικευμένες ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικτύου (IP, Firewall κλπ) δεν αφορούν τις μονάδες του ΠΣΔ, καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα συνεχίσει να παρέχεται από το ΠΣΔ. Οπότε παρακαλούμε να μην απαντηθούν.

ΟΔΗΓΙΑ 2

Εφιστούμε την προσοχή του υπευθύνου κάθε μονάδας ώστε να υποδείξει στον ανάδοχο ως επιθυμητό σημείο εγκατάστασης του ικριώματος τον χώρο που βρίσκεται ήδη η γραμμή/ δρομολογητής του ΠΣΔ .

Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα απαιτηθεί μελλοντικά η κατασκευή καλωδίωσης ανάμεσα στα δύο ικριώματα, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει πρόσθετο κόστος στα σχολεία.

Συγκεκριμένα

  1. Το σημείο που πρέπει να εγκατασταθεί το κύκλωμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣΙΙ είναι το σημείο που βρίσκεται η γραμμή του ΠΣΔ. Ο αριθμός της γραμμής είναι αυτός που σας συνδέει στο δίκτυο και είναι μόνο για να καλύπτει τις διαδικτυακές σας ανάγκες και όχι για να χρησιμοποιείται για τηλεφωνία.
  2. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόληξη της γραμμής είναι στο ικρίωμα του εργαστηρίου πληροφορικής της μονάδας. Αν δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής τότε συνήθως βρίσκεται στο γραφείο του Διευθυντή ή της αίθουσας των καθηγητών.
  3. Ο εξοπλισμός που συνδέεται με το κύκλωμα του ΠΣΔ συνήθως είναι ένα speedport του ΟΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk) του ΠΣΔ είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να διευκρινίσει θέματα που απασχολούν τη μονάδα, καθώς και να συνεπικουρήσει στη συνεργασία της μονάδας με την ΚτΠ ΑΕ και του Αναδόχους του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Δείτε σχετικά...

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
--------------------------------------------------------------------
Υπηρεσία Υποστήριξης χρηστών
Δικτυακός τόπος και στοιχεία επικοινωνίας: www.sch.gr/helpdesk
Υποβολή αιτήματος: helpdesk.sch.gr

sch

cti logo