«Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο στο Διεθνές Πρόγραμμα Masterclasses 2024: Ένα Βήμα Προς τη Σύγχρονη Επιστήμη»

Η εκπαίδευση «εκτός των τειχών» της τάξης και η επαφή με τη Σύγχρονη Επιστήμη αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Κολλεγίου. Γι΄αυτόν τον λόγο συμμετείχε στο Διεθνές Πρόγραμμα Masterclasses 2024 (20th International Particle Physics Masterclasses 2024), ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε μαθητές και μαθήτριες να εξερευνήσουν τους τομείς της βασικής έρευνας σχετικά με τα στοιχειώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Στο σχολείο μας, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των μαθητών μας ως μελλοντικών επιστημόνων. Η εμβάθυνση στην Επιστήμη και η κατανόηση της συνεισφοράς της στην Κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πιο αειφόρου και καινοτόμου κοινωνίας.

Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η εμπειρία θα εμπνεύσει και θα ενθαρρύνει τις μαθήτριες/ τους μαθητές μας να συνεχίσουν να αναζητούν τη Γνώση και την Καινοτομία σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.

Το πρόγραμμα του 20th International Particle Physics Masterclasses 2024 μπορείτε να το δείτε εδώ.

Οι μαθήτριες/ μαθητές που συμμετείχαν ήταν οι Καστανού Ελισάβετ, Βεργίνη Αντωνία και Πόρτολος Αναστάσιος.

Ευχαριστούμε θερμά την Δρ. Δέσποινα Χατζηφωτιάδου, Ερευνήτρια στο Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας και στο CERN και τον Δρ. Χρήστο Ελευθεριάδη, Καθηγητή Τομέα Πυρηνικής Φυσικής, Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. για τις  εμπνευσμένες διαλέξεις τους.

Τους μαθητές οργάνωσε και συνόδευσε ο κος Ιακωβίδης Γιώργος, Φυσικός (M.Sc.), μέλος του ΔΣ της Ε.Ε.Φ.