Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης εποπτικού υλικού & πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην προσπάθεια

 Ο τομέας των πολιτιστικών προγραμμάτων της Δ/νσης του νομού Ρεθύμνης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής και καταγραφής υλικού με στόχο να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν. Το υλικό εστιάζει κυρίως στον τομέα του πολιτισμού και αφορά σε:
1. δημιουργία ταινιοθήκης
2. δημιουργία μουσικοθήκης
3. συλλογή βιβλιογραφίας ως προς τις τέχνες και την Ιστορία της τέχνης
4. συλλογή βιβλιοκατασκευών
5. συλλογή εκπαιδευτικών φακέλων από μουσεία και άλλους φορείς
6. δημιουργία και συλλογή φακέλων πολιτιστικών προγραμμάτων εκπαιδευτικών του νομού μας