Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)

Μεταφορτώστε το αρχείο σε μορφή:

     

   

 

     

 

Microsoft Word  PDF document