Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ

Παραλάβετε τα αρχεία :

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με τίτλο:

«Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την
υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για διάστημα έξι (6) μηνών»,
Υποέργο 2 «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ»
 
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 8/9/2016

 

       

   

 

     

 

  Τεύχος (docx) Τεύχος (pdf)