Σχετικά με την προσβασιμότητα ιστοτόπων

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μονάδες της εκπαίδευσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να συντηρούν τον ιστοτόπο τους στον Παγκόσμιο Ιστό.

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της προσβασιμότητας, θα πρέπει  να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να αντιλαμβάνονται, να καταλαβαίνουν, να πλοηγούνται, να αλληλεπιδρούν και να συνεισφέρουν στον παγκόσμιο ιστό. Έτσι κάθε ιστότοπος πρέπει να έχει ότι χρειάζεται ως υποδομή και περιεχόμενο, ώστε να παρέχει την ίδια δυνατότητα εμπειρίας, πληροφόρησης και ευχρηστίας σε όλους τους χρήστες του ή τους πιθανούς χρήστες του.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στοχεύοντας να βοηθήσει στη δημιουργία προσβάσιμων ιστοτόπων, δημιούργησε σύντομους οδηγούς -  διαθέσιμους  στον παρακάτω σύνδεσμο - που μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα για την κατανόηση των βασικών απαιτήσεων και του τρόπου που μπορούν να μετατρέψουν τον ιστότοπο τους σε προσβάσιμο.