Βραβεία – Ετικέτες ποιότητας eTwinning 2019-2020 για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου

Κατά το σχολικό έτος 2019-20 υλοποιήθηκαν στο Σχολείο μας από την εκπαιδευτικό Αικατερίνη Κύρου στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning με συνεργαζόμενα σχολεία από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι τάξεις που συμμετείχαν ήταν:

Ε΄ Δημοτικού με το έργο "The ABCD project - Achievement, Belief, Culture, Democracy"

ΣΤ΄ Δημοτικού με το έργο "The Fantastic Blue".

Στα δύο αυτά έργα είχαν ήδη απονεμηθεί μέσα στο καλοκαίρι ετικέτες ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία eTwinning του Ηνωμένου Βασιλείου για το πρώτο και της Μολδαβίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για το δεύτερο.

Με πολλή χαρά, ενημερωθήκαμε, την 20η Σεπτεμβρίου, ότι απονεμήθηκαν Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας από την Ελληνική Υπηρεσία eTwinning και για τα δύο μας προγράμματα.

Οι ετικέτες αυτές αποτελούν το επιστέγασμα της δουλειάς, του ενθουσιασμού και της συνεργασίας που ανέπτυξαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων μεταξύ τους.