Υλοποίηση Διαπιστευμένου Σχεδίου Erasmus KA121 – 5ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ERASMUS KA121

Το 5ο  Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2022-23 ολοκλήρωσε την υλοποίηση  του  διαπιστευμένου σχεδίου  ΚΑ121 με κωδικό 2021-1-EL01-KA121-SCH-000008906. Αξίζει να αναφερθεί πως το σχολείο  από το 2020 έχει λάβει τη διαπίστευση Erasmus που του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει με πιο απλοποιημένες διαδικασίες σε σχετικά προγράμματα.

Σε γενικές γραμμές το σχέδιο περιλάμβανε:

Α. Οργάνωση κινητικοτήτων εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς  της  Ολλανδίας και της Ιταλίας για παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Μέσα από την παρακολούθηση του προγράμματος οδηγήθηκαν στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Βελτίωση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής, προφοράς
  • Εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης.
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών
  • Συμμετοχή σε δραστηριότητες CLIL -Content and Language Integrated Learning
  • Γνωριμία με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό άλλων χωρών.
  • Αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών σχολείων (Πολωνία, Γερμανία, Τουρκία, Ρουμανία ) και ανταλλαγή καλών πρακτικών
  • Ανανέωση του ρόλου της διδασκαλίας μέσα από την απόκτηση νέων μαθησιακών εμπειριών.

Β. Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στον εορτασμό των Erasmus days και σε δραστηριότητες για την ημέρα της Ευρώπης με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας

Γ. Διαδικτυακή συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών με σχολεία της Ρουμανίας, της Σλοβακίας  ,Ουγγαρίας, Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν  σε πρόγραμμα eTwinning. Σημαντική υπήρξε και η συνεργασία με γειτονικό σχολείο της πόλης , το Μουσικό σχολείο Ιωαννίνων.

Δ. Συμμετοχή μαθητών σε έρευνες με ευρωπαϊκό προσανατολισμό καθώς και σε ευρωπαϊκούς μαθητικούς διαγωνισμούς.

Ε. Υιοθέτηση καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν στα επιμορφωτικά προγράμματα του εξωτερικού και εφαρμογή αυτών στο σχολείο με στόχο την ενσωμάτωση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΣΤ. Διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στα μέλη της σχολικής κοινότητας και έξω από αυτή ποικιλοτρόπως.

Κατά το σχολικό έτος 2023 -2024 o οργανισμός μας  θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό του προφίλ  μια και πρόκειται να υλοποιήσει  το νέο σχέδιο ERASMUS ΚΑ121 με κωδ. 2023-1-EL01-KA121-SCH-000134159 .Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκούς  φορείς   πάνω  σε  αντικείμενα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές  τους ανάγκες  αλλά και κινητικότητα μαθητών σε σχολείο του εξωτερικού προκειμένου να γνωρίσουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα μιας άλλης χώρας.