5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού – Συμπερίληψη, ευελιξία, αποδοχή: ένα σχολείο για όλους!

Συμπερίληψη, ευελιξία, αποδοχή: ένα σχολείο για όλους!

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, μετά τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ανανεώνει τη συνεργασία του με σχολεία της Ευρώπης έως και το 2024. Με το νέο πρόγραμμα κινητικότητας προσωπικού “Συμπερίληψη, ευελιξία, αποδοχή: ένα σχολείο για όλους!”, το σχολείο μας θα συνεργαστεί με σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Δανία και τη Φινλανδία.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αναδιαμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος ώστε να προωθεί την ενεργή συμμετοχή και να αγκαλιάζει όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή μαθησιακού υπόβαθρου.

Μέσα από την παρατήρηση διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, οι εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουν πώς η συμπερίληψη, η ευελιξία και η αποδοχή μπορούν να επιτευχθούν στην πράξη μέσα από τις νέες τεχνολογίες, την τέχνη, τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου και τη διεπιστημονικότητα. Θα αλληλεπιδράσουν με στρατηγικές διδασκαλίας που διαμορφώνουν τη συμπεριληπτική κουλτούρα και θα μεταδώσουν τις καλές πρακτικές στους μαθητές και στους συναδέλφους τους.

Όλοι μαζί θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός σχολείου προσιτού σε όλους!