Σε λειτουργία οι 16 από τους 29 κόμβους. Έχουν εγκατασταθεί πέντε κόμβοι και βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση άλλων τριών. Θα διασυνδεθούν με το δίκτυο άμεσα με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. που υπάρχουν στις γραμμές του ΟΤΕ.Περισσότερα