Το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας χρηματοδοτεί προτάσεις σχολείων που θέλουν να υλοποιήσουν προγράμματα αθλητικά. καλλιτεχνικά. πολιτισμικά. διαπολιτισμικά κ.λ.π. Οι οδηγίες καιΠερισσότερα