Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο όταν: Το σύστημα δεν έχει κατασκευάσει εξ αρχής την προεπιλεγμένη  σελίδα για αυτό τον χρήστη (πχ εκπαιδευτικός, μαθητής κλπ) Ο χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το mysch wizard Ο χρήστης δεν έχει κάνει ποτέ ftp στον λογαριασμό τουΑν δεν συμβαίνουν όλα τα παραπάνω επικοινωνήστε μεΠερισσότερα →

Βεβαιωθείτε ότι το URL και ιδίως το κομμάτι αμέσως μετά το όνομα του εικονικού διακομιστή (π.χ. http://users.lar.sch.gr/papadopoulos/index.html) είναι γραμμένο σωστά. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών ή ανοίξτε σχετικό δελτίο στο https://helpdesk.sch.gr).Περισσότερα →

Ναι. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του Apache. Για την κωδικοποίηση του password μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που παρέχει το ΠΣΔ.Περισσότερα →

Είναι «Options SymLinksIfOwnerMatch» και «AllowOverride AuthConfig Indexes Limit». Για τον κατάλογο «allowindex» υπάρχει η επιπλέον ρύθμιση «Options Indexes» που επιτρέπει την εμφάνιση directory listings από τον Apache εφόσον ο κατάλογος «allowindex» δημιουργηθεί από τον χρήστη στον ριζικό κατάλογο του δικτυακού τόπου.Περισσότερα →

Ελέγξτε αν υπάρχει η σελίδα index.htm που έχει προτεραιότητα έναντι της index.html. Ελέγξτε επίσης για την ύπαρξή της σελίδας autoschindex.php η οποία έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων index σελίδων. Διαγραφή αυτών των σελίδων θα κάνει την δικιά σας να εμφανιστεί κανονικά.Περισσότερα →

Αυτή την στιγμή υποστηρίζονται (κατά σειρά προτεραιότητας εμφάνισης): autoschindex.php, index.htm, index.html, index.php, default.aspx.Περισσότερα →

Όχι. Ο διακομιστής ftp θα σας μετακινήσει αυτόματα στον κεντρικό κατάλογο του δικτυακού σας τόπου (ο οποίος εμφανίζεται στον ftp πελάτη σαν ο ριζικός κατάλογος  «/»).Περισσότερα →

Υποστηρίζονται στα ονόματα των αρχείων όλοι σχεδόν οι χαρακτήρες που μπορεί κανείς να γράψει από το πληκτρολόγιο του καθώς και όλοι οι ελληνικοί χαρακτήρες. Ωστόσο αυτοί χαρακτήρες οι ειδικοί χαρακτήρες δεν μπορούν να γράφουν στην «καθαρή» τους μορφή σε ένα URL (βάση των διεθνών προτύπων) αλλά πρέπει να κωδικοποιηθούν κατάλληλα.Περισσότερα →

Σκοπός του ΠΣΔ είναι οι αναβαθμίσεις λογισμικού να γίνονται πάντα με κύριο γνώμονα την διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος και όχι η προσθήκη των μικρο-βελτιώσεων που τυχόν νέες εκδόσεις του λογισμικού προσφέρουν. Σε αυτά τα πλαίσια οι αναβαθμίσεις λογισμικού συμβαίνουν είτε για να διορθώσουν σοβαρά προβλήματα σταθερότητας ή ασφάλειας τωνΠερισσότερα →