Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ) διοργανώνουν διημερίδα με θέμα Διδακτική της ΠληροφορικήςΠερισσότερα

Mε δεδομένη την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των γραμμών για την σύνδεση των σχολικών μονάδων και την σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών επαναφέρονται οι περιορισμοί στην σύνδεση των εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν αναιρεθεί τους θερινούς μήνες.Περισσότερα

Το Ι.Τ.Υ. ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια. εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα ΠληροφόρησηςΠερισσότερα

Μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών στα πλαίσια του τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων» για την 9/9/2003. Ομοίως μετατιθεται και η ημερομηνία αποσφράγιση για την 10/9/2003.Περισσότερα

Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης εξυπηρετητών σχολικών εργαστηρίων. Κατάθεση προσφορών (νέα ημερομηνία) μέχρι την 9-9-2003Περισσότερα

Η Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης. το Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού καθώς και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Στοκχόλμης διοργανώνουν διημερίδα με θέμα Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη ΣκανδιναβίαΠερισσότερα