Η ημερίδα. εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. θα μεταδοθεί ζωντανά με μετάδοση εικονοροής (video streaming) μέσω της τεχνολογίας RealServer. με την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)Περισσότερα